DOKUMENTY STRATEGICZNE, DOKUMENTY PROGRAMOWE, ANALIZY 

GRUPA BADAWCZA DSC to profesjonalna realizacja badań, dokumentów strategicznych i programów tj.:
  • STRATEGIA ROZWOJU GMIN / MIAST / POWIATÓW
  • STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
  • GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
  • PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • ANALIZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
  • ANALIZA ZJAWISKA PRZEMOCY NA TERENIE MIAST/GMIN
Pracownicy Grupy Badawczej DSC, w ramach prowadzonych przez firmę działań outsourcingowych, zajmują się świadczeniem usług na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego, zarówno jednostek gminnych, miejskich jak i powiatowych.

Opracowane przez pracowników Grupy Badawczej DSC dokumenty stanowią bazę programową dla działań samorządowych jednostek gminnych i powiatowych w realizacji zadań przewidzianych przez samorządowe, krajowe i unijne dokumenty strategiczne.

Jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty?
POSTAW NA BEZPIECZEŃSTWO PROJEKTU

GRUPA BADAWCZA DSC Sp. z o.o. nie jest związana kapitałowo:

- Z ŻADNĄ FIRMĄ BADAWCZĄ
- Z ŻADNYM INSTYTUTEM BADAWCZYM

Filozofia naszego brandu to połączenie trzech cech stojących na czele strategii firmy tj.:

- jakość
- profesjonalizm
- bezpieczeństwo danychadres:
Grupa Badawcza DSC Sp. z o.o.
ul. A. Ostrowskiego 30 lok. 12-14
53-238 Wrocław
woj. dolnośląskie
NIP: 8943072626


tel.:
+48 793 913 202
+48 795 713 303
+48 792 766 322