Analizy 

Jakie rozwiązania analityczne oferujemy naszym Klientom?

Doświadczony zespół Grupy Badawczej DSC realizuje m.in. projekty w obszarze:

  • analiz rynku
  • analiz konkurencji
  • analiz popytu
  • Go to Brand


Co jest celem przeprowadzenia analizy rynku?

Analizy rynku wykonywane są na potrzeby wprowadzania nowych produktów na rynek, wprowadzania istniejących produktów na nowe rynki krajowe, dokonywania inwestycji w inne podmioty rynkowe bądź jako istotny element projektów realizowanych w ramach dofinansowania – unijnego, z NCBR lub innych instytucji. Celem tego typu badań przeprowadzanych dla firm jest ocena atrakcyjności rynku oraz opracowanie optymalnego sposobu działania.

Co jest celem przeprowadzenia analizy konkurencji?

Analiza konkurencji wchodzi w skład analizy rynku, jednak może być również zamówiona samodzielnie. Jej celem jest identyfikacja i możliwie pełna charakterystyka konkurencji występującej na danym rynku, czego rezultatem jest zazwyczaj analiza SWOT, czyli badanie rynkowe i marketingowe stanowiące przegląd mocnych oraz słabych stron, a także szans i zagrożeń na tle konkurencji.

Co jest celem przeprowadzenia analizy popytu?

Tego typu analizy są prowadzone przez firmy badawcze pod kątem przygotowania dokumentacji na potrzeby wniosków o dofinansowanie unijne. Jest to ocena wykonalności planowanego projektu z perspektywy zapotrzebowania społecznego, które powinno przekraczać planowany potencjał projektu. Jako taka, analiza popytu jest elementem szerszego studium wykonalności i powinna być prowadzona przez podmiot profesjonalnie zajmujący się badaniami rynku organizowanymi dla firm, uczelni i samorządów.

Czym jest Go to Brand?

Go to Brand to dofinansowanie PARP wspierające promocję marek produktowych (wyrobów i usług) na rynkach zagranicznych. W ramach usług analityczno-doradczych nasza agencja badawcza świadczy usługę doradczą dla umiędzynarodowienia marki.


SPRAWDŹ JUŻ TERAZ SZCZEGÓŁY NASZEJ OFERTY W ZAKRESIE ANALIZ - SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Może spotkanie i lunch jutro w waszej ulubionej restauracji?

Nazywam się Bartłomiej Marcin Kazubski - jestem założycielem Instytutu Grupa Badawcza DSC. Razem z Zespołem DSC (w tym z szefem PROJEKTOWEGO STUDIA CATI - Jakubem Durlikiem) stworzyliśmy ponad 10 lat temu Instytut, za którym stoją wybitni naukowcy, których angażujemy do realizacji najbardziej innowacyjnych projektów badawczych.
W co wierzę? Że nawet najbardziej szalone pomysły da się "przekuć" w rzeczywistość. Tak powstaje "przyszłość"!
P.S. Słyszałem, że szukacie partnerów do projektów badawczych? Czekamy na telefon lub email od Was!


Czytaj więcej