Analizy 

Jakie rozwiązania analityczne oferujemy naszym Klientom?

Doświadczony zespół Grupy Badawczej DSC realizuje m.in. projekty w obszarze:

  • analiz rynku
  • analiz konkurencji
  • analiz popytu
  • Go to Brand


Co jest celem przeprowadzenia analizy rynku?

Analizy rynku wykonywane są na potrzeby wprowadzania nowych produktów na rynek, wprowadzania istniejących produktów na nowe rynki krajowe, dokonywania inwestycji w inne podmioty rynkowe bądź jako istotny element projektów realizowanych w ramach dofinansowania – unijnego, z NCBR lub innych instytucji. Celem tego typu badań przeprowadzanych dla firm jest ocena atrakcyjności rynku oraz opracowanie optymalnego sposobu działania.

Co jest celem przeprowadzenia analizy konkurencji?

Analiza konkurencji wchodzi w skład analizy rynku, jednak może być również zamówiona samodzielnie. Jej celem jest identyfikacja i możliwie pełna charakterystyka konkurencji występującej na danym rynku, czego rezultatem jest zazwyczaj analiza SWOT, czyli badanie rynkowe i marketingowe stanowiące przegląd mocnych oraz słabych stron, a także szans i zagrożeń na tle konkurencji.

Co jest celem przeprowadzenia analizy popytu?

Tego typu analizy są prowadzone przez firmy badawcze pod kątem przygotowania dokumentacji na potrzeby wniosków o dofinansowanie unijne. Jest to ocena wykonalności planowanego projektu z perspektywy zapotrzebowania społecznego, które powinno przekraczać planowany potencjał projektu. Jako taka, analiza popytu jest elementem szerszego studium wykonalności i powinna być prowadzona przez podmiot profesjonalnie zajmujący się badaniami rynku organizowanymi dla firm, uczelni i samorządów.

Czym jest Go to Brand?

Go to Brand to dofinansowanie PARP wspierające promocję marek produktowych (wyrobów i usług) na rynkach zagranicznych. W ramach usług analityczno-doradczych nasza agencja badawcza świadczy usługę doradczą dla umiędzynarodowienia marki.


SPRAWDŹ JUŻ TERAZ SZCZEGÓŁY NASZEJ OFERTY W ZAKRESIE ANALIZ - SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Umówmy się on-line!DSC - BADANIA NAUKOWE

LINKEDIN

DSC - LABORATORIUM BADAŃ I ANALIZ RYNKOWYCH

LINKEDIN

DSC - PROJEKTOWE STUDIO CATI

LINKEDIN


Czytaj więcej