Badania I Analizy 

DSC - Laboratorium Badań i Analiz Rynkowych

   
https://www.linkedin.com/showcase/laboratoriumdsc/
   
 +48 666 616 101
   
 b.kazubski@grupa-dsc.euDLACZEGO WARTO SIĘGNĄĆ PO NASZE ROZWIĄZANIA W OBSZARZE BADAŃ RYNKOWYCH I MARKETINGOWYCH?

Bo wiedza pracowników Grupy DSC to połączenie trzech elementów:

  • wieloletniego doświadczenia naszych badaczy,

  • eksperckiej wiedzy branżowej ze strony współpracujących z nami naukowców,

  • fachowego doradztwa ze strony osób, na co dzień zajmujących się rozwojem sprzedaży i dystrybucją.

To połączenie wyróżnia nas na tle innych agencji konsultingowych i firm badawczych.

JAKIE USŁUGI OFERUJEMY KLIENTOM?

Doświadczony zespół Grupy Badawczej DSC realizuje m.in. projekty w obszarze:

  • BADAŃ KONSUMENCKICH

  • BADAŃ MARKI

Zamiast zastanawiać się, jak przeprowadzić badanie rynku dla swojej firmy, po prostu zaproś nas do współpracy, a otrzymasz kompleksową wiedzę niezbędną w rozwijaniu biznesu.

CZYM SĄ BADANIA KONSUMENCKIE?

Badania konsumenckie to obszar badań marketingowych zorientowany na pozyskiwanie wiedzy o grupach docelowych, ich zachowaniach, potrzebach i preferencjach. Badania realizowane są metodami ilościowymi oraz jakościowymi – zarówno wśród odbiorców indywidualnych, jak i biznesowych.

W ramach badań konsumenckich realizujemy 4 rodzaje projektów:

A. Badanie zachowań konsumenckich
Obejmuje analizę użytkowania produktów w grupie docelowej.

B. Badanie segmentacyjne
Charakteryzuje analizę rynku na wyróżnialne segmenty klientów, ukazując najbardziej atrakcyjne segmenty.

C. Badanie świadomości i wizerunku marki
Pozwala na ocenę pozycji konkurencyjnej marki pod kątem rozpoznawalności czy wizerunku.

D. Badanie satysfakcji klienta i jego lojalności
Ich celem jest ocena poziomu zadowolenia oraz lojalności wobec marek.

CZYM SĄ BADANIA MARKI?

Obejmują tzw. „marketing mix”, czyli zestaw 6 elementów odpowiadających za pozycjonowanie marki na rynku. Wykonywane są za pomocą sprawdzonych metod – ilościowych oraz jakościowych wśród odbiorców indywidualnych, a także biznesowych.

Do badanych elementów marketingu mix należą:

A. Propozycja rynkowa
Sprawdzenie unikalnych korzyści oferowanych klientom.

B. Produkt
Zbadanie preferencji produktowych i ocena produktów.

C. Opakowanie
Ocena wyglądu, rodzajów, wielkości opakowań.

D. Cena
Badania wrażliwości cenowej klientów.

E. Kanały dystrybucji
Określenie preferowanych kanałów dystrybucji.

F. Komunikacja marketingowa
Analiza kanałów komunikacji, treści oraz skuteczności przekazu reklamowego.

JAKIE ROZWIĄZANIA ANALITYCZNE OFERUJEMY NASZYM KLIENTOM?

Doświadczony zespół Grupy Badawczej DSC realizuje m.in. projekty w obszarze:

  • analiz rynku
  • analiz konkurencji
  • analiz popytu
  • Go to Brand

CO JEST CELEM PRZEPROWADZENIA ANALIZY RYNKU?

Analizy rynku wykonywane są na potrzeby wprowadzania nowych produktów na rynek, wprowadzania istniejących produktów na nowe rynki krajowe, dokonywania inwestycji w inne podmioty rynkowe bądź jako istotny element projektów realizowanych w ramach dofinansowania – unijnego, z NCBR lub innych instytucji. Celem tego typu badań przeprowadzanych dla firm jest ocena atrakcyjności rynku oraz opracowanie optymalnego sposobu działania.

CO JEST CELEM PRZEPROWADZENIA ANALIZY KONKURENCJI?

Analiza konkurencji wchodzi w skład analizy rynku, jednak może być również zamówiona samodzielnie. Jej celem jest identyfikacja i możliwie pełna charakterystyka konkurencji występującej na danym rynku, czego rezultatem jest zazwyczaj analiza SWOT, czyli badanie rynkowe i marketingowe stanowiące przegląd mocnych oraz słabych stron, a także szans i zagrożeń na tle konkurencji.

CO JEST CELEM PRZEPROWADZENIA ANALIZY POPYTU?

Tego typu analizy są prowadzone przez firmy badawcze pod kątem przygotowania dokumentacji na potrzeby wniosków o dofinansowanie unijne. Jest to ocena wykonalności planowanego projektu z perspektywy zapotrzebowania społecznego, które powinno przekraczać planowany potencjał projektu. Jako taka, analiza popytu jest elementem szerszego studium wykonalności i powinna być prowadzona przez podmiot profesjonalnie zajmujący się badaniami rynku organizowanymi dla firmuczelni i samorządów.

CZYM JEST GO TO BRAND?

Go to Brand to dofinansowanie PARP wspierające promocję marek produktowych (wyrobów i usług) na rynkach zagranicznych. W ramach usług analityczno-doradczych nasza agencja badawcza świadczy usługę doradczą dla umiędzynarodowienia marki.

%MCEPASTEBIN%

Szerokie spektrum usług

Usługi realizowane przez Grupę Badawczą DSC to połączenie najwyższej jakości badań i eksperckiego konsultingu w obszarach:

- marketing polityczny
- sektor paliwowo - energetyczny
- technologie, media i telekomunikacja
- sektor publiczny, badania naukowe i usługi finansowe
- sektor FMCG, sektor rolny
- produkcja, automotive
- sektor budowlano - montażowy


Czytaj więcej