Kontakt 

GRUPA BADAWCZA DSC SP. Z O.O.
UL. ALEKSANDRA OSTROWSKIEGO 30 LOK. 12-14
53-238 WROCŁAW


  SEKRETARIAT
    T:  + 48 575 123 304
    E:  biuro@grupa-dsc.eu 
    SKYPE: DSC DSC
   
    HELP DESK B+RADAR
    T:  + 48 71 339 00 09
    T:  + 48 796 045 620
    E:  info@BRadar.pl
   
   
  SALES DEPARTMENT / DZIAŁ SPRZEDAŻY
   
    Key Account Manager Europe
    E:  office@grupa-dsc.eu
   
    Bartłomiej Marcin Kazubski
    manager kluczowych Klientów 
    M: +48 792 766 322
    E:  b.kazubski@grupa-dsc.eu
   
   
  DZIAŁ REALIZACJI BADAŃ
   
    Jakub Durlik
    dyrektor Działu Realizacji Badań
    M: +48 795 713 303
    E:  j.durlik@grupa-dsc.eu
   
   
 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
   
   adres pocztowy:
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych
   Grupa Badawcza DSC Sp. z o.o.
   ul. Aleksandra Ostrowskiego 30/12-14
   53-238 Wrocław
   
   adres emailowy:
   E: ido@grupa-dsc.eu 
   
   
  DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
   
    Joanna Wrona - Zamel
    księgowa
    M: +48 692 003 619
    E:  joanna.wrona@exato.pl
   
   
  DZIAŁ PRAWNY
   
    Edward Antoni Koziarzewski
    radca prawny
    M: +48 784 009 260
    E:  edward.koziarzewski@cmm-kp.pl