Strategie, Programy, Analizy 

GRUPA BADAWCZA DSC to profesjonalna realizacja badań, dokumentów strategicznych i programów tj.:
  • STRATEGIA ROZWOJU GMIN / MIAST / POWIATÓW
  • STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
  • GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
  • PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • ANALIZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
  • ANALIZA ZJAWISKA PRZEMOCY NA TERENIE MIAST/GMIN
Pracownicy Grupy Badawczej DSC, w ramach prowadzonych przez firmę działań outsourcingowych, zajmują się świadczeniem usług na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego, zarówno jednostek gminnych, miejskich jak i powiatowych.

Opracowane przez pracowników Grupy Badawczej DSC dokumenty stanowią bazę programową dla działań samorządowych jednostek gminnych i powiatowych w realizacji zadań przewidzianych przez samorządowe, krajowe i unijne dokumenty strategiczne.

Jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty?
Wspieraj polską markę badawczą!

Grupa Badawcza DSC to:

- WYŁĄCZNIE POLSKI KAPITAŁ
- PODATKI PŁACONE W POLSCE
- AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OBSZARZE RYNKU PRACYadres:
Grupa Badawcza DSC Sp. z o.o.
ul. A. Ostrowskiego 30 lok. 12-14
53-238 Wrocław
woj. dolnośląskie
NIP: 8943072626


tel.:
SEKRETARIAT
+48 796 045 620
SUPERVISOR STUDIA CATI
+48 795 713 303
SPRZEDAŻ
+48 792 766 322


email:
SEKRETARIAT
biuro@grupa-dsc.eu
SUPERVISOR STUDIA CATI
j.durlik@grupa-dsc.eu
SPRZEDAŻ
b.kazubski@grupa-dsc.eu