Dział Strategii I Zarządzania 

  DZIAŁ STRATEGII I ZARZĄDZANIA
 
  Bartłomiej Marcin Kazubski
  dyrektor zarządzający / Prezes Zarządu
  M: +48 792 766 322
  E:  b.kazubski@grupa-dsc.euCelem Grupy Badawczej DSC jest, obok wspierania naszych Klientów w obszarze badań marketingowych, również pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Nasza oferta to m.in profesjonalne wsparcie w obszarze:

- badań postaw pracowniczych;
- zarządzania zasobami ludzkimi;
- zarządzania publicznego;
- zarządzania firmami;
- zarządzania procesami.

Nasz zespół na co dzień współpracuje m.in. z ekspertami Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania UE.Problemy tych większych oraz mniejszych społeczności lokalnych, wymagają często bardzo precyzyjnej diagnozy. Indywidualizacja metodologii przygotowywanych dla naszych Klientów stanowi klucz do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych.


Potencjał naszego DZIAŁU STRATEGII I ZARZĄDZANIA to wypadkowa:


- eksperckiej wiedzy naukowców z nami współpracujących


- bogatego doświadczenia praktycznego osób na co dzień zajmujacych się problematyką społeczną (w skład naszego zespołu wchodzą m.in. specjaliści terapii uzależnień certyfikowani przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii).


GRUPA BADAWCZA DSC to profesjonalna realizacja badań, dokumentów strategicznych i programów tj.:
  • STRATEGIA ROZWOJU GMIN / MIAST / POWIATÓW
  • STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
  • GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
  • PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • ANALIZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
  • ANALIZA ZJAWISKA PRZEMOCY NA TERENIE MIAST/GMIN
Pracownicy Grupy Badawczej DSC, w ramach prowadzonych przez firmę działań outsourcingowych, zajmują się świadczeniem usług na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego, zarówno jednostek gminnych, miejskich jak i powiatowych.

Opracowane przez pracowników Grupy Badawczej DSC dokumenty stanowią bazę programową dla działań samorządowych jednostek gminnych i powiatowych w realizacji zadań przewidzianych przez samorządowe, krajowe i unijne dokumenty strategiczne.

Jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty?

Wspieraj polską markę badawczą!

Grupa Badawcza DSC to:

- WYŁĄCZNIE POLSKI KAPITAŁ
- PODATKI PŁACONE W POLSCE
- AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OBSZARZE RYNKU PRACYadres:
Grupa Badawcza DSC Sp. z o.o.
ul. A. Ostrowskiego 30 lok. 12-14
53-238 Wrocław
woj. dolnośląskie
NIP: 8943072626


tel.:
MANAGER KLUCZOWYCH KLIENTÓW
+48 792 766 322
DZIAŁ REALIZACJI BADAŃ
+48 795 713 303
DZIAŁ BADAŃ
+48 790 896 607


email:
MANAGER KLUCZOWYCH KLIENTÓW
b.kazubski@grupa-dsc.eu
KEY ACCOUNT MANAGER EUROPE
office@grupa-dsc.eu
DZIAŁ REALIZACJI BADAŃ
j.durlik@grupa-dsc.eu
DZIAŁ BADAŃ
e.eron-gorzala@grupa-dsc.eu