Polityka Zsz 

Działamy od 2012 roku i od początku funkcjonowania naszej firmy, przyświecała nam idea spełniania oczekiwań naszych Klientów w zakresie profesjonalnego przeprowadzania badań społecznych i marketingowych.

Dlatego też, wdrożona została przez nas Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania.Misja

Jesteśmy stabilną firmą łączącą długoletnie doświadczenie badawcze z nowoczesnym spojrzeniem na biznes. Zapewniamy poprawność metodologiczną, bezpieczeństwo prowadzonych projektów i bezpieczeństwo wizerunkowe naszym Klientom. Kierujemy się zasadami pełnego partnerstwa wobec klientów, partnerów biznesowych oraz pracowników. Tworzymy przyjazny i kompetentny zespół, dzięki czemu stale zwiększamy udział w obsługiwanym rynku.

Wizja

 • Ceniony dostawca nowoczesnych usług badawczych w obszarze badań społecznych, marketingowych, rynkowych i naukowych w poszczególnych branżach.
 • Innowacyjność i zrównoważony rozwój, zapewniający trwały wzrost wartości firmy oraz pełną satysfakcję Klientów.
 • Utrzymanie i wzmocnienie pozycji rynkowej.
 • Ukierunkowanie na rozwój biznesu z poszanowaniem człowieka i wartości etycznych.

Cele i ciągłe doskonalenie

W obszarach: jakości, wiedzy i pracowniczym są realizowane w zgodzie z poniższymi deklaracjami.

I. Jakość

 • Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawnymi (w tym z przepisami rozporządzenia RODO).
 • Wdrażanie nowych technologii i rozwijanie podejścia projektowego.
 • Transparentność i uczciwość w prowadzonych działaniach, gdzie podstawą są rzetelne i uczciwe relacje z kontrahentami, pracownikami, współpracownikami, a także instytucjami państwowymi tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Urząd Skarbowy.
 • Prowadzenie działań zgodnych z wytycznymi Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, z zasadami etyki badawczej oraz przestrzeganie wytycznych międzynarodowego kodeksu stosowanego w dziedzinie badań rynku i opinii ESOMAR.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa informacji i przetwarzanych danych poprzez ciągłe doskonalenie wdrożonych norm PN-ISO/IEC 27001: 2014.
 • Prowadzenie analizy ryzyk i szans mających wpływ na możliwość osiągania celów jakościowych i w celu sprawdzenia, czy funkcjonujące procesy nie generują niepożądanych skutków.
 • Realizowanie wymagań oraz utrzymanie pełnego zaufania klientów dzięki wysokiej jakości oferowanych usług , oraz dobrze wyszkolonej, zorganizowanej i zaangażowanej załodze.

II. Wiedza i know-how

 • Staranny dobór technik i metodologii w oparciu o najnowszą wiedzę naukową w obszarze oraz know-how naszej firmy.
 • Działania pracowników w ramach gremiów branżowych - Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 • Współpraca z jednostkami naukowymi z całego świata.
 • Współpraca z ekspertami branżowymi.
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zatrudnionej kadry

III. Pracownik

 • Działania w społeczności biznesowej przedsiębiorców, klientów, kontrahentów i pracowników, dla których dobro, szacunek do drugiego człowieka, uczciwość i lojalność są najważniejsze.
 • Odpowiedzialna polityka firmy służąca tworzeniu przyjaznego miejsca pracy.
 • Minimalizacja ryzyka powstawania chorób zawodowych.
 • Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP.

Naszą domeną są: jakość, profesjonalizm i bezpieczeństwo danych

Grupa Badawcza DSC jako pierwsza w Polsce firma badawcza wdrożyła normy wynikające z przyznanego nam certyfikatu ISO 27001.
Norma PN-ISO/IEC 27001 stosuje znany już dobrze model
„Planuj – Wykonuj – Sprawdzaj – Działaj” (PDCA),
który jest stosowany do całej struktury procesów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz wpisuje się w najnowszą regulację RODO (tj. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).


Czytaj więcejGRUPA BADAWCZA DSC SP. Z O.O.
ul. Aleksandra Ostrowskiego 30
53-238 Wrocław


SEKRETARIAT
Małgorzata Dudek - Zasucha
T: +48 575 123 304
E: m.dudek-zasucha@grupa-dsc.eu
E: biuro@grupa-dsc.eu


Magdalena Sujka
T: +48 575 123 304
E: m.sujka@grupa-dsc.eu
E: office@grupa-dsc.eu
LABORATORIUM METODOLOGII
Bartłomiej Marcin Kazubski
menadżer kluczowych klientów
T: +48 792 766 322
E: b.kazubski@grupa-dsc.eu
DZIAŁ BADAŃ I ANALIZ DSC
Alicja Kalbarczyk
specjalista ds. badań i analiz
T: +48 797 393 785
E: a.kalbarczyk@grupa-dsc.eu
DZIAŁ REALIZACJI BADAŃ DSC
Jakub Durlik
dyrektor Działu Realizacji Badań
T: +48 795 713 303
E: j.durlik@grupa-dsc.eu
ŚLEDŹ NAS NA:
LINKEDIN TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM