Kontakt 

BIURO WE WROCŁAWIU

ul. Aleksandra Ostrowskiego 30 lok. 12-14
Kompleks biurowy PRO ACADEMICA
(budynek A)
Wrocław
Polska, 53-238

 SEKRETARIAT 


 LABORATORIUM METODOLOGII BADAŃ

Bartłomiej Marcin Kazubski
menadżer kluczowych klientów

M: +48 792 766 322
E:  
b.kazubski@grupa-dsc.euDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ RYNKOWYCH

Alicja Kalbarczyk
specjalista ds. badań i analiz

M: +48 797 393 785
E:  a.kalbarczyk@grupa-dsc.eu 


HELP DESK BADANIA EWALUACYJNEGO B+RADAR

T: +48 71 339 00 09
M: +48 796 045 620
E: info@BRaradar.pl 

DZIAŁ REALIZACJI BADAŃ

Jakub Durlik      
dyrektor Działu Realizacji Badań

M: +48 795 713 303

E:  j.durlik@grupa-dsc.eu      

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Grupa Badawcza DSC Sp. z o.o.
ul. Aleksandra Ostrowskiego 30/12-14
Wrocław
Polska, 53-238

DZIAŁ PRAWNY

DZIAŁ KSIEGOWOŚCI

Edward Antoni Koziarzewski
radca prawny
  Joanna Wrona - Zamel
główna księgowa
M: +48 784 009 260 M: +48 692 003 619
E:  edward.koziarzewski@cmm-kp.pl E:  joanna.wrona@exato.pl
  

 DANE DO FAKTURY

Grupa Badawcza DSC Sp. z o.o.
ul. Aleksandra Ostrowskiego 30/12-14
53-238 Wrocław
NIP: 8943072626

DANE REJESTROWE

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000599781
nr NIP 8943072626
nr REGON 363653927
Kapitał zakładowy 5000,00 złotych, kapitał opłacony w całości.