Rodo 

Od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej obowiązuje RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wprowadzana dyrektywa ma przede wszystkim na celu ochronę danych osobowych i przejrzystość ich przetwarzania. Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujace Was pytania.


KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest firma (bądź inny podmiot - np. urząd), która bezpośrednio od Pani/Pana otrzymała stosowną zgodę do dalszego przetwarzania.

KTO JEST PODMIOTEM PRZETWARZAJĄCYM PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Jeśli np. nasz ankieter zadzwonił do Pani/Pana, to zgodnie z prawem - Podmiotem Przetwarzającym jest w danym projekcie
Grupa Badawcza DSC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30/12-14
(dalej „My”, „Grupa Badawcza DSC” albo „Spółka”).
Jesteśmy firmą zajmującą się na co dzień realizacją badań społecznych i marketingowych.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH?

Z każdym pytaniem/wątpliwością można zwrócić się do wyznaczonego przez nas Inspektora Danych Osobowych.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Ostrowskiego 30/12-14 
53-238 Wrocław
ido@grupa-dsc.eu

SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE?

Otrzymaliśmy je od profesjonalnych firm bazodanowych z którymi współpracuje Spółka, lub od firm, które są naszymi Klientami
(i które np. zleciły nam przeprowadzenie badania satysfakcji swoich klientów, a wśród których grona jest np. Pani/Pan).

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA  PRZETWARZANIA PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z naszym Klientami, w tym do:
a) kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami jakimi jest realizacja badań społecznych
i marketingowych, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą - przez e-mail lub telefon;
b) prowadzenia analiz statystycznych na podstawie zanonimizowanych danych.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO UPRAWNIENIA WOBEC SPÓŁKI W ZAKRESIE PODMIOTEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W JAKICH SYTUACJACH MOŻNA SPRZECIWIĆ SIĘ WOBEC PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych dla celów statystycznych. Informacja na ten temat jest przez Spółkę przekazywana dalej do firm bazodanowych (lub innego podmiotu prawnego) skąd tę informację otrzymaliśmy na mocy odpowiedniego upoważnienia.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Nawet jeśli przeprowadziliśmy z Panią/Panem ankietę, to jakiekolwiek dane osobowe (jako osoby udzielającej pewnej opinii) nie są udostępniane naszym klientom, gdyż każda ankieta przez nas realizowana ma charakter anonimowy.
Inaczej badanie nie miałoby sensu. 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z firmą, która nam te dane przekazała.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać również dane przez okres, w którym Grupa Badawcza DSC zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

JAK CHRONIMY DANE OSOBOWE W RELACJACH BIZNESOWYCH?

Szerzej na ten temat w zakładce WARUNKI PRAWNE

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Grupa Badawcza DSC Sp. z o.o.
ul. Aleksandra Ostrowskiego 30/12-14
Wrocław
Polska, 53-238

Naszą domeną są: jakość, profesjonalizm i bezpieczeństwo danych

Grupa Badawcza DSC jako pierwsza w Polsce firma badawcza wdrożyła normy wynikające z przyznanego nam certyfikatu ISO 27001.
Norma PN-ISO/IEC 27001 stosuje znany już dobrze model
„Planuj – Wykonuj – Sprawdzaj – Działaj” (PDCA),
który jest stosowany do całej struktury procesów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz wpisuje się w najnowszą regulację RODO (tj. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).


Czytaj więcej