Studio Cati 

DSC - Projektowe Studio Cati

   
https://www.linkedin.com/company/studiocatidsc/
   
 +48 795 713 303
   
 j.durlik@grupa-dsc.eu Co wyrożnia nasze know-how w obszarze realizacji badań CATI?

Domeną Grupy Badawczej DSC były od początku działania oparte o:
 • szczególną dbałość o poufność realizowanych projektów
 • dbałość o ochronę danych osobowych i przetwarzanych informacji 
 • ankietyzację realizowaną w oparciu o legalny operat zakupiony w firmach bazodanowych  
 • realizację badań zgodną z wymogami certyfikatu ISO 27001

Co to oznacza?

 • badania marketingowe oraz społeczne realizowane przez naszą firmę są prowadzone tylko i wyłącznie w ramach DSC - PROJEKTOWEGO STUDIA CATI
 • nie angażujemy podmiotów zewnętrznych do realizacji
 • o realizowanych przez nas projektach nie informujemy na stronach internetowych czy w mediach społecznościowych 
Tak prowadzone działania badawcze dają pewność naszym Klientom, że badania zostały zrealizowane:
 • ze szczególną dbałością o właściwe przetwarzanie danych osobowych zgodne z wymogami rozporządzenia RODO
 • zgodnie z przyjętą metodologiąKAŻDE REALIZOWANE PRZEZ NASZYCH PRACOWNIKÓW ZADANIE WYRÓŻNIA KILKA CECH JAKOŚCIOWYCH

1. ETAP PRZYGOTOWAŃ
 • przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych / szkoleń z ankieterami z udziałem project managera ze strony Klienta
 • planowanie i zarządzanie projektem 
 • działania pilotażowe
2. NASI ANKIETERZY
 • rekrutowani specjalnie pod kątem danego projektu spośród własnej bazy pracowników
 • każdy ankieter obowiązkowo odbywa szkolenie projektowe przed wdrożeniem go do grupy projektowej
 • grupa projektowa to maksymalnie 12 ankieterów zarządzanych przez minimum 1-2 koordynatorów
3. TECHNOLOGIA
 • dostęp on - line do bieżących wyników dzięki modułowi GOŚĆ/KLIENT
 • natychmiastowa rejestracja wyników
4. WERYFIKACJA JAKOŚCIOWA
 • potwierdzenie jakości w ciągu 24 godzin i weryfikacja poprawności danych

SPRAWDŹ JUŻ TERAZ SZCZEGÓŁY NASZEJ OFERTY OBEJMUJĄCEJ REALIZACJĘ BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEZ NASZE STUDIO CATI - SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Surneo

Poznaj możliwości najnowszego systemu do realizacji badań ilościowych!
DSC - PROJEKTOWE STUDIO CATI dysponuje najnowszym w Polsce system do realizacji badań ilościowych SURneo.
Wdrożenie SURneo to wyjście naprzeciw oczekiwaniom poszczególnych typów działalności i branż np. biznesu, edukacji, zarządzania zasobami ludzkimi itp.