Kariera 

DSC: TRZY ZESPOŁY - JEDEN CEL

W DSC działamy w ramach trzech zespołów:

1. DSC - BADANIA NAUKOWE
2. DSC - PROJEKTOWE STUDIO CATI
3. DSC - LABORATORIUM BADAŃ I ANALIZ RYNKOWYCH

Jeśli interesuje Cię świat badań, jesteś ciekawy świata, interesują Cie odkrycia i innowacje – DSC to najlepsze miejsce dla Ciebie. Uwierz nam - znajdziemy dla Ciebie miejsce w jednym z naszych zespołów.

Znajdziemy pracę:

1. dla studentów,
2. dla absolwentów
3. dla osób z doświadczenie zawodowym (równiez w innych profesjach)
4. dla osób z doświadczeniem w obszarze badań marketingowych

DSC: TROCHĘ O NAS

Działamy od 2012 roku i od początku funkcjonowania naszej firmy, przyświecała nam idea spełniania oczekiwań naszych Klientów w zakresie profesjonalnego przeprowadzania badań społecznych i marketingowych.
Dlatego też, wdrożona została przez nas Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

W DSC NAUCZYMY CIĘ WSZYSTKIEGO

Nawet jeśli świat badań jest dla Ciebie calkiem nową rzeczą - nie martw się! Zostaniesz przeszkolony i wprowadzimy Cię w arkana badań marketingowych i społecznych. Na początku swojej ścieżki zostaniesz teleankieterem. 

ELASTYCZNOŚĆ W DSC 

Niezależnie od tego, czy masz już skończone studia czy nie, w procesie rekrutacji możemy zaproponować Ci współpracę w róznych formach np. jako forma pracy rozliczanej godzinowo.
 
Rodzaj umowy zależy od Twoich możliwości, preferencji Twoich i zespołu oraz dostępności czasowej wymaganej przy tych konkretnych zadaniach, które będziesz realizować.

W DSC KOCHAMY WYZWANIA

Pracownicy zespołu DSC - PROJEKTOWE STUDIO CATI (teleankieterzy) wykonują pracę stacjonarną. Inne zespoły zwiedzają i badają świat - dla każdego znajdziemy ciekawe zajęcia i arcyciekawe wyzwania. W ramach projektów "wyjazdowych" pokrywamy oczywiście koszty podróży i zakwaterowania wyjazdów służbowych. 

DSC JEST FIRMĄ WOLNA OD TYTONIU

Jesteśmy jedyna firmą badawczą w Polsce, która wśród swoich pracowników zainicjowała działania mające na celu stworzenie tzw. koszyka zachęt, które mają na celu skutecznie zachęcić osoby palące do rzucenia lub do ograniczenia palenia.
Za wdrożone działania nasza firma została wyróżniona w ramach programu FIRMA WOLNA OD TYTONIU.


DSC JEST FIRMĄ Z ZASADAMI

W 2016 roku nasz instytut został przyjęty do grona firm uczestniczących w programie FIRMA Z ZASADAMI. Jest to społeczność, która za priorytet stawia sobie poszanowanie partnerów biznesowych oraz dla których naturalne jest kierowanie się wartościami takimi jak: dobro, szacunek, uczciwość, lojalność czy zaufanie .

O POLITYCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DSC

Misja

Jesteśmy stabilną firmą łączącą długoletnie doświadczenie badawcze z nowoczesnym spojrzeniem na biznes. Zapewniamy poprawność metodologiczną, bezpieczeństwo prowadzonych projektów i bezpieczeństwo wizerunkowe naszym Klientom. Kierujemy się zasadami pełnego partnerstwa wobec klientów, partnerów biznesowych oraz pracowników. Tworzymy przyjazny i kompetentny zespół, dzięki czemu stale zwiększamy udział w obsługiwanym rynku.

Wizja

Ceniony dostawca nowoczesnych usług badawczych w obszarze badań społecznych, marketingowych, rynkowych i naukowych w poszczególnych branżach.
Innowacyjność i zrównoważony rozwój, zapewniający trwały wzrost wartości firmy oraz pełną satysfakcję Klientów.
Utrzymanie i wzmocnienie pozycji rynkowej.
Ukierunkowanie na rozwój biznesu z poszanowaniem człowieka i wartości etycznych.

Cele i ciągłe doskonalenie

W obszarach: jakości, wiedzy i pracowniczym są realizowane w zgodzie z poniższymi deklaracjami.

I. Jakość

Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawnymi (w tym z przepisami rozporządzenia RODO).
Wdrażanie nowych technologii i rozwijanie podejścia projektowego.
Transparentność i uczciwość w prowadzonych działaniach, gdzie podstawą są rzetelne i uczciwe relacje z kontrahentami, pracownikami, współpracownikami, a także instytucjami państwowymi tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Urząd Skarbowy.
Prowadzenie działań zgodnych z wytycznymi Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, z zasadami etyki badawczej oraz przestrzeganie wytycznych międzynarodowego kodeksu stosowanego w dziedzinie badań rynku i opinii ESOMAR.
Zwiększenie bezpieczeństwa informacji i przetwarzanych danych poprzez ciągłe doskonalenie wdrożonych norm PN-ISO/IEC 27001: 2014.
Prowadzenie analizy ryzyk i szans mających wpływ na możliwość osiągania celów jakościowych i w celu sprawdzenia, czy funkcjonujące procesy nie generują niepożądanych skutków.
Realizowanie wymagań oraz utrzymanie pełnego zaufania klientów dzięki wysokiej jakości oferowanych usług , oraz dobrze wyszkolonej, zorganizowanej i zaangażowanej załodze.

II. Wiedza i know-how

Staranny dobór technik i metodologii w oparciu o najnowszą wiedzę naukową w obszarze oraz know-how naszej firmy.
Działania pracowników w ramach gremiów branżowych - Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Współpraca z jednostkami naukowymi z całego świata.
Współpraca z ekspertami branżowymi.
Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zatrudnionej kadry

III. Pracownik

Działania w społeczności biznesowej przedsiębiorców, klientów, kontrahentów i pracowników, dla których dobro, szacunek do drugiego człowieka, uczciwość i lojalność są najważniejsze.
Odpowiedzialna polityka firmy służąca tworzeniu przyjaznego miejsca pracy.
Minimalizacja ryzyka powstawania chorób zawodowych.
Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP.

Zaufaj firmie z zasadami

Miło nam poinformować, że GRUPA BADAWCZA DSC została przyjęta do grona firm uczestniczących w programie "Firma z zasadami".
FIRMA Z ZASADAMI to społeczność, która za priorytet stawia sobie poszanowanie partnerów biznesowych oraz dla których naturalne jest kierowanie się wartościami takimi jak:

- dobro
- szacunek
- uczciwość
- lojalność
- zaufanie


Czytaj więcej