Nauka 

DSC - Badania Naukowe

   
https://www.linkedin.com/showcase/badanianaukowe/
   
 +48 792 766 322
   
 b.kazubski@grupa-dsc.eu


Realizacja badań naukowych,obsługa grantów i projektów badawczych

Grupa DSC jest jedną z niewielu agencji badawczych specjalizujących się w transferze wiedzy ze świata nauki do świata biznesu. Dzięki otwarciu na wiedzę oraz wspieraniu naukowców różnych dziedzin naszą wiedzą badawczo - analityczną, od lat współpracujemy z uczonymi z różnych krajów podczas: 
  • realizacji badań naukowych, 
  • obsługi grantów i projektów badawczych.

Projekty realizowane w Grupie DSC to połączenie trzech głównych elementów:

  • eksperckiej wiedzy branżowej,
  • know-how współpracujących z nami naukowców,
  • realizacji badań ilościowych oraz jakościowych spełniających najwyższe standardy.

Na przestrzeni lat staliśmy się sprawdzonym partnerem w zakresie badań naukowych na każdym z etapów tj. podczas:

  • przygotowania metodologii badawczej
  • realizacji badań i gromadzeniu danych
  • analizy materiału badawczego
  • przygotowania raportu

Angażowani przez Grupę DSC eksperci merytoryczni, współpracując z naukowcami zatrudnionymi m.in. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny uczestniczyli w wielu projektach z obszaru zdrowia publicznego.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań prowadzonych w ramach poszczególnych przedsięwzięć badawczych: Nasz pion DSC - BADANIA NAUKOWE odpowiada rokrocznie za realizację licznych badań naukowych m.in. dla:
Dzięki wiedzy i doświadczeniu ekspertów pionu DSC - BADANIA NAUKOWE udało się nam zrealizować szereg ciekawych projektów w ramach współpracy z:
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań prowadzonych w ramach poszczególnych przedsięwzięć badawczych:

Postaw na profesjonalizm

Dzięki wyspecjalizowanej kadrze koordynatorów i ankieterów zapewniamy:

- dobranie odpowiedniej metody wraz z wyceną;
- udział w przygotowaniu projektu badawczego;
- kompleksową realizację badań;
- bieżący briefing realizacyjny;
- poufność.
- dbałość o własność intelektualną Zleceniodawcy.


Czytaj więcej